eigenwoningforfait, Eigenwoningforfait, villataks, wat is dat?, Makelaar in Utrecht

Eigenwoningforfait, villataks, wat is dat?

Wij zijn dol op Selling Sunset. Een verschrikkelijk hysterisch makelaarsprogramma aan de westkust van America. De makelaars lopen daar op enorm hoge hakken. Gaan aan het werk in een bikini. Drinken de hele dag de meest exotische cocktails en maken de hele dag ruzie met elkaar. Ze verkopen de meest mooie huizen en eigenlijk hebben alle dames zo’n beetje een relatie met de baas gehad.

Wat hebben wij dan toch een saaie woningmarkt 😉 Al zijn Gé en ik ook een stel en tekenen we weleens op de boot een koopakte en kan een klant ons dan in badkleding zien. Verder zijn er niet zoveel overeenkomsten. Dit seizoen moeten de luxe woningen snel voor een bepaalde datum verkocht worden. De ‘Mansion Tax’ gaat in. Er moet meer belasting betaalt worden over de aanschaf van een villa. In Nederland hebben we ook zo’n belasting. Het gaat alleen net iets anders in z’n werk.

Eigenwoningforfait

Het eigenwoningforfait is een fiscale regeling die van toepassing is op huiseigenaren in Nederland. Het vertegenwoordigt het bedrag dat bij het inkomen moet worden opgeteld vanwege het bezit van een eigen woning. Dit bedrag wordt gezien als een soort ‘fictief inkomen’ dat belastbaar is, zelfs als je geen daadwerkelijk inkomen uit de woning ontvangt. Het idee erachter is dat huiseigenaren profiteren van een zekere mate van woongenot, wat gecompenseerd wordt door de belasting over dit fictieve voordeel.

Hoe wordt he teigenwoningforfait  berekend? Het wordt berekend als een percentage van de WOZ-waarde van de eigen woning. De WOZ-waarde is de geschatte waarde van de woning zoals vastgesteld door de gemeente. Het percentage van het eigenwoningforfait varieert op basis van verschillende categorieën van WOZ-waarden, zoals vastgesteld door de overheid.

Het eigenwoningforfait wordt opgeteld bij het belastbaar inkomen van de eigenaar en wordt belast tegen het geldende belastingtarief. Het doel van het eigenwoningforfait is om een zekere balans te creëren tussen huiseigenaren en huurders, aangezien huurders vergelijkbare voordelen kunnen genieten in de vorm van huurtoeslag. Bovendien draagt het bij aan de belastinginkomsten van de overheid.

Allereerst, het eigenwoningforfait. Dit is een fiscale bijtelling op het inkomen uit een eigen woning. Het geldt voor iedereen die een eigen woning heeft en er zelf in woont.

Waarvoor dient het eigenwoningforfait

Het eigenwoningforfait draagt bij aan het creëren van een zekere balans tussen huiseigenaren en huurders in het belastingstelsel, doordat het belastingvoordeel dat huiseigenaren genieten wordt gecompenseerd. Deze balans is belangrijk om gelijkheid en rechtvaardigheid binnen het belastingstelsel te waarborgen, vooral met betrekking tot de behandeling van verschillende vormen van huisvesting.

Huurders genieten doorgaans van huurtoeslag of andere vormen van huurcompensatie, afhankelijk van hun financiële situatie. Het eigenwoningforfait is een manier om een soortgelijk voordeel dat huiseigenaren hebben, te belasten. Het vertegenwoordigt een soort ‘fictief inkomen’ dat wordt toegevoegd aan het belastbaar inkomen van de eigenaar, zelfs als er geen directe inkomsten uit de woning worden gegenereerd.

Dit systeem helpt de overheid om een bepaalde mate van evenwicht te behouden tussen de behandeling van huurders en huiseigenaren binnen het belastingstelsel. Door het eigenwoningforfait toe te passen, zorgt de overheid ervoor dat huiseigenaren, die profiteren van voordelen zoals het vermijden van huur en het opbouwen van vermogen door middel van vastgoedbezit, ook bijdragen aan de belastinginkomsten van de overheid.

Op deze manier streeft het belastingstelsel ernaar om een zekere mate van gelijkheid te handhaven tussen verschillende vormen van huisvesting, met als doel om eerlijke belastingen te heffen en een evenwichtige financiële lastendruk te bewerkstelligen tussen huiseigenaren en huurders. Dit is van essentieel belang om een rechtvaardig en evenwichtig belastingstelsel te behouden en om de sociale cohesie binnen de samenleving te versterken.

Villataks

Deze belastingdruk op duurdere woningen wordt ook wel de villataks genoemd. Deze maatregel is in het leven geroepen om de belasting op dure huizen te verhogen en zo meer evenwicht te brengen in het belastingstelsel. De villataks is in feite een aanvullende belasting die geldt voor huiseigenaren met een woning boven de € 1.200.000,-

Het eigenwoningforfait wordt berekend als een percentage van de WOZ-waarde van de woning, afhankelijk van de waarde van de woning volgens de volgende tabel:

  • Voor woningen met een WOZ-waarde tussen €75.000 en €1.200.000 bedraagt het percentage momenteel 0,35%. Stel dat de WOZ-waarde van jouw huis €600.000 bedraagt, dan is het eigenwoningforfait gelijk aan €600.000 x 0,35% = €2.100 per jaar.
  • Voor woningen met een WOZ-waarde boven de €1.200.000 geldt een bedrag van €4.200, vermeerderd met 2,35% van de waarde van de woning boven €1.200.000. Stel dat de WOZ-waarde van je villa €1.500.000 is, dan is het eigenwoningforfait gelijk aan €4.200 + (€1.500.000 – €1.200.000) x 2,35% = €4.200 + €3.525 = €7.725 per jaar.

Wet Hillen

De Wet Hillen, vernoemd naar het voormalig Tweede Kamerlid Hans Hillen, was een belastingmaatregel die ervoor zorgde dat mensen met een eigen woning en weinig of geen hypotheekschuld geen bijtelling hoefden te betalen over het eigenwoningforfait. Met andere woorden, als het eigenwoningforfait hoger was dan de aftrekbare kosten voor de eigen woning, hoefde men geen bijtelling te betalen. Dit gold met name voor mensen die hun hypotheek grotendeels of volledig hadden afgelost.

Deze maatregel was bedoeld om het aflossen van de hypotheek te stimuleren en daarmee de financiële kwetsbaarheid van huiseigenaren te verminderen. Het was een belastingvoordeel voor mensen die verantwoordelijk financieel gedrag vertoonden door hun hypotheekschuld actief af te lossen.

Echter, vanaf 2019 is de Wet Hillen geleidelijk afgebouwd in een periode van 30 jaar. Dit betekent dat het belastingvoordeel langzaam verminderd wordt totdat het uiteindelijk volledig is afgeschaft. De afbouw van de Wet Hillen is geïmplementeerd als een maatregel om het belastingstelsel meer evenwichtig te maken en om een meer gelijke behandeling te creëren tussen huiseigenaren met en zonder hypotheekschuld.

Naast de afbouw van de Wet Hillen is er ook de afbouw van de aftrek geen of kleine woningschuld. Deze maatregel houdt in dat het fiscale voordeel voor mensen met een kleine of geen hypotheekschuld geleidelijk wordt verminderd. Dit betekent dat de aftrekposten voor eigenwoningbezitters met weinig of geen hypotheekschuld geleidelijk worden afgebouwd.

Deze maatregelen zijn onderdeel van bredere inspanningen van de overheid om de woningmarkt te hervormen en om een meer evenwichtig en rechtvaardig belastingstelsel te handhaven.

Huis kopen?

Het kan dus voordelig zijn om een woning te kopen met een WOZ-waarde die ligt onder de € 1.200.000,-. Bekijk ons aanbod voor een woning onder de villataks 😉