Privacybeleid

 1. Algemeen
  In dit Privacybeleid informeert Gusto Casa u over het gebruik van uw persoonsgegevens binnen de website van Gusto Casa (hierna: ‘Gusto Casa Website’). De Gusto Casa Website richt zich onder meer op het tonen van advertenties van huizen zoekers. Gusto Gusto Casa is gevestigd op Havikstraat 12 te Utrecht ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 69347875.

Door gebruik te maken van de Gusto Casa Website (bijvoorbeeld door een account aan te maken) stemt u uitdrukkelijk en ondubbelzinnig in met de verwerking van uw persoonsgegevens volgens dit Privacybeleid.

 1. Het gebruik van persoonsgegevens in uw Gusto Casa account
 2. Soort persoonsgegevens
  Om gebruik te kunnen maken van bepaalde diensten in de Gusto Casa Website moet u een persoonlijk account aanmaken. Voor dit account is de registratie van de voornaam, achternaam, wachtwoord en e-mail adres verplicht.

De Gusto Casa Website biedt de mogelijkheid om andere gegevens aan uw account toe te voegen teneinde uw profiel verder te personaliseren. Het is uw eigen keuze, en verantwoordelijkheid, om dit al dan niet te doen.

 1. Doeleinden van het gebruik
  Gusto Casa gebruikt de verplichte (persoons)gegevens uit uw Gusto Casa account voor de volgende doeleinden:
 2. a) Beveiliging van uw account
  Uw inloggegevens (e-mail adres en wachtwoord) worden gebruikt voor het beveiligen van uw account. Deze inloggegevens kunt u altijd wijzigen in uw account.
  b) Diensten in de Gusto Casa Website
  De (persoons)gegevens uit uw Gusto Casa account kunnen ook worden gebruikt voor levering van de door u, via de Gusto CasaWebsite, gevraagde diensten. Onder deze diensten wordt begrepen:
 • het vinden van een match tussen woningzoeker en woningverkoper;
 • het per e-mail aan u toesturen van nieuwe verkopers;
 • het per e-mail aan u toesturen van nieuwe kopers;
 • het faciliteren van de communicatie tussen een woningzoeker, een woningverkoper, Gusto Casa en derden (aanbieders van gerelateerde diensten).
 1. c) Email marketing
  Gusto Casa gebruikt uw emailadres uitsluitend voor het doorsturen van woningeigenaren of kopers die reageren op de advertenties en de communicatie omtrent de aankoop of verkoop van een woning.
  d) Klantcontact
  De gegevens uit uw account kunnen tevens door Gusto Casa worden gebruikt voor het behandelen van uw vragen en/of klachten en het verstrekken van de door u aangevraagde informatie.

Het gebruik van automatisch gegenereerde persoonsgegevens

Soort persoonsgegevens
Bij het gebruik van de Gusto Casa Website wordt automatisch het IP adres van de gebruiker geregistreerd. Daarnaast wordt uw gebruik van de Gusto Casa Website (bijvoorbeeld surfgedrag of klikgedrag) bijgehouden. Het IP adres wordt tijdelijk in een log bestand opgeslagen.

Doeleinden van het gebruik
Gusto Casa gebruikt deze automatisch gegenereerde (persoons)gegevens voor de volgende doeleinden:

 1. a) Onderzoek van gebruik van de Gusto Casa Website
  Gusto Casa gebruikt de gegevens met betrekking tot het gebruik van de Gusto Casa Website voor anoniem en statistisch onderzoek. Doel hiervan is de Gusto Casa Website, het gebruiksgemak en dienstverlening te verbeteren. Bovendien kunnen met deze gegevens gerichter advertenties in de Gusto Casa Website getoond worden. Gusto Casa gebruikt alleen anonieme gegevens die niet te herleiden zijn tot de individuele bezoeker.
 2. b) Beveiliging van de Gusto Casa Website
  IP adressen worden gebruikt om onrechtmatig gebruik van de Gusto Casa Website te kunnen detecteren en te bestrijden. Een voorbeeld van onrechtmatig gebruik is het ‘spideren’ / ‘crawlen’ (doorzoeken) van de Gusto Casa Website als gevolg waarvan andere bezoekers hinder ondervinden.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden
Gusto Casa verstrekt persoonsgegevens aan derden indien er door derden via de Gusto Casa Website informatie wordt opgevraagd. Dit betreft geen andere informatie dan die door u is opgegeven.

Gusto Casa verstrekt verder geen persoonsgegevens aan derden, tenzij zij op grond van een wettelijke bepaling of een uitspraak van de rechtbank of toezichthoudende instantie, daartoe verplicht is, danwel indien dit noodzakelijk is in het belang van het voorkomen, opsporen of vervolgen van strafbare feiten (zoals fraude, bedrog of oplichting).

Beveiligingsmaatregelen
Gusto Casa neemt voortdurend passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen om verlies, onrechtmatig gebruik, onrechtmatige verwerking van uw persoonsgegevens door anderen tegen te gaan, en ook om de toegang tot uw persoonsgegevens door onbevoegden te voorkomen. Gusto Casa doet dat onder andere door fysieke (toegangs)beveiliging, gebruik van wachtwoorden, een wachtwoordbeleid, codering van wachtwoorden en encryptie van data afkomstig van bezoekers en Gusto Casa. Deze beveiligingsmaatregelen worden regelmatig getoetst op kwetsbaarheden door een professionele derde.

De gegevens worden op servers van een derde bewaard. Met deze derde is een bewerkersovereenkomst overeengekomen. De gegevens worden bewaard op servers die zich in Europa bevinden.

Websites van derden
Dit Privacybeleid heeft alleen betrekking op de Gusto Casa Website en niet op andere websites waarvoor in de Gusto Casa Website een link wordt getoond. Als u via een hyperlink in een Gusto Casa Website terecht komt op de website van een ander, zoals een makelaar, dan geldt dit privacybeleid niet voor uw bezoek aan die website. Gusto Casa adviseert u het privacybeleid van deze websites van derden goed door te nemen.

Toegang, wijziging en verwijdering van uw gegevens
U kunt uw persoonsgegevens bekijken, wijzigen of verwijderen via uw eigen account. U kunt Gusto Casa te allen tijde verzoeken om uw gegevens te wijzigen of te verwijderen. U kunt daartoe een schriftelijk verzoek richten aan info@gustocasa.nl.

Bewaartermijn gegevens

Gusto Casa zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De bewaartermijnen zijn:

 • Door u verstrekte persoonsgegevens: gedurende de looptijd van uw overeenkomst met Gusto Casa en tot 7 jaar daarna;
 • Via cookies verzamelde informatie: gedurende 1 jaar.

Cookies

Op de Gusto Casa Website wordt gebruik gemaakt van analytische,functionele  en trackings cookies. Het doel hiervan is om te zorgen dat de Website naar behoren functioneert en om bezoek en gedrag te meten zodat de Gusto Casa Website beter en gebruiksvriendelijker gemaakt kan worden.De gegevens worden niet gedeeld met derden. De gegevens die de analytische cookies verzamelen worden geanonimiseerd en zijn daarom niet herleidbaar naar u als bezoeker van de website, daarom hoeft u hier ook geen toestemming voor te geven. Wilt u niet dat er cookies geplaatst worden? U kunt cookies blokkeren via uw browser, dit kan de werking van onze website hinderen.

Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens uw bezoek aan een website op bijvoorbeeld uw computer, tablet of smartphone wordt geplaatst. In dit tekstbestand wordt informatie opgeslagen. Deze informatie kan bij een later bezoek weer worden herkend door onze website. U kunt u afmelden voor deze cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Daarnaast maken wij gebruik van Google Analytics, Google Double Click, Google Adwords, Facebook, Facebookpixel en Instagram.

Overgang van overneming
Bij een verdere groei en ontwikkeling van Gusto Casa kan het voorkomen dat een of meer onderdelen of activa van de onderneming wordt overgedragen aan een derde. Als onderdeel daarvan kunnen in dat geval ook de daarmee verband houdende (persoons)gegevens worden overgedragen aan deze derde. Indien deze situatie zich voordoet zal Gusto Casa u hierover tijdig via de Gusto Casa Website informeren. Indien u het niet eens bent met deze overdracht, kunt u uw account verwijderen of een verzoek voor de verwijdering aan Gusto Casa richten.

Wijzigingen
Gusto Casa behoudt zich het recht voor dit Privacybeleid te wijzigen. De wijzigingen kunnen via de Gusto Casa Website of per e-mail bekend worden gemaakt. Gusto Casa adviseert u regelmatig het Privacybeleid te bekijken. Indien u het niet eens bent met de wijzigingen, kunt u uw account verwijderen of een verzoek voor de verwijdering aan Gusto Casa richten via info@gustocasa.nl.