Wat is het NWWI

Het NWWI is de afkorting voor Het Nederlands Woning Waarde Instituut. Het NWWI valideert de taxatierapporten van de aangesloten taxateurs. Ze zien erop toe dat de taxaties uniform en conform richtlijnen zijn opgesteld. Jij krijgt hierdoor een heldere objectieve en betrouwbare woningtaxaties die geaccepteerd wordt door bijna alle hypotheekverstrekkers. Het NWWI is een onafhankelijke stichting zonder winstoogmerk.