VvE Beheer

VvE beheer, VvE Beheer, Makelaar in Utrecht

Een VvE is een Vereniging van Eigenaren. Bij het kopen van een appartementsrecht word je automatisch lid van de Vereniging van Eigenaren. Er zijn actieve verenigingen en slapende verenigingen.

VvE Beheer

Een VvE? Wat is dat en waar dient het voor?

Een VvE is een Vereniging van Eigenaren. Bij het kopen van een appartementsrecht word je automatisch lid van de Vereniging van Eigenaren. Er zijn actieve verenigingen en slapende verenigingen.

Slapende VvE

VvE Beheer

Wat is een slapende VvE?

Een slapende, niet-actieve VvE is een VvE waar niet 1 maal per jaar vergaderd wordt, er wordt te weinig gespaard of er zijn niet voldoende of niet juiste verzekering afgesloten. Vaak is er ook geen bankrekening waar op gespaard wordt of er wordt niet genoeg gespaard. Deze verplichting staat in artikel 6 Handelsregisterwet 2007. Schending van deze verplichting is volgens de Handelsregisterwet 2007 verboden. Schending geeft dan ook een economisch delict in de zin van de Wet op de Economische Delicten (WED). De boete voor de niet-ingeschreven VvE kan volgens de WED oplopen tot EUR 16.750,- (vierde categorie). De boete zal in de meeste gevallen niet worden opgelegd.

VvE beheer, VvE Beheer, Makelaar in Utrecht

Actieve VvE

VvE beheer, VvE Beheer, Makelaar in Utrecht

Een VvE is een Vereniging van Eigenaren. Bij het kopen van een appartementsrecht word je automatisch lid van de Vereniging van Eigenaren. Er zijn actieve verenigingen en slapende verenigingen.

VvE Beheer

Wet verbetering functioneren Verenigingen van Eigenaren

Sinds januari 2018 is er ook de Wet verbetering functioneren Vereniging van Eigenaren inwerking getreden. De Rijksoverheid heeft namelijk ook geconcludeerd dat ongeveer de helft van de VvE’s te weinig spaart voor toekomstig onderhoud. Deze wet verplicht VvE’s om een reservefonds aan te leggen voor groot onderhoud. De VvE moet hiervoor minimaal jaarlijks 0,5% van de herbouwwaarde van het gebouw reserveren.

Wat is een actieve VvE?

Een actieve VvE moet aan de onderstaande vereisten voldoen:

 • Inschrijving bij de Kamer van Koophandel met invulling van een bestuur.
 • Bankrekeningnummer
 • MJOP (Meerjaren Onderhouds Plan)
 • Opstalverzekering
 • Maandelijkse bijdrage op de VvE rekening
 • Eenmaal per jaar een vergadering met een notulen

Het doel van een actieve VvE is een goed onderhouden vastgoed. Vastgoed wat door het onderhoud in ieder geval courant blijft.

Voordelen gezonde en actieve VvE

VvE Beheer

Een goed functionerende Vereniging van Eigenaren heeft verschillende voordelen voor u

 • Een hogere (verkoop)waarde van uw pand
 • Met een actieve VvE is er een grote zekerheid dat het pand netjes onderhouden wordt
 • Een goede organisatie voor het nemen en vastleggen van belangrijke besluiten over het pand waarin u woont  of investeert
 • Een spaarpotje voor het benodigde onderhoud. Het tijdig uitvoeren van onderhoud zorgt ervoor dat de kosten niet verder oplopen
 • Gelijkmatige woonlasten voor onderhoud. 
 • De collectieve opstalverzekering is niet alleen verplicht, maar vaak ook goedkoper als u het regelt via de VvE
VvE beheer, VvE Beheer, Makelaar in Utrecht

VvE Beheer

VvE beheer, VvE Beheer, Makelaar in Utrecht

VvE Beheer

Een VvE opstarten, wat komt erbij kijken en nog belangrijker waar haal je de tijd vandaan? Wat moet je allemaal doen en wanneer doe je het goed?

Wij helpen je graag en nemen al het regelwerk uit handen.

Wat regelen wij dan voor jou?

 • Inschrijving bij de Kamer van Koophandel met invulling van een bestuur.
 • Bankrekeningnummer
 • MJOP (Meerjaren Onderhouds Plan)
 • Opstalverzekering
 • Maandelijkse bijdrage op de VvE rekening
 • Eenmaal per jaar een vergadering met een notulen, wij zorgen voor de notulen en de voorzitter
 • Administratie van de VvE (opstellen van de notulen, balans, jaarrekening en het innen van de maandelijkse bijdragen)
 • Op laten stellen van een MJOP
 • Uit laten voren van de werkzaamheden conform MJOP & opvragen van offertes

Aanvragen informatie VvE beheer