hypotheekrente, De hyptoheekrente stijgt… Wat betekent dat voor jou?, Makelaar in Utrecht

De hyptoheekrente stijgt… Wat betekent dat voor jou?

De hypotheekrente stijgt nadat deze jarenlang steeds verder daalde. Nu staat de wereld op z’n kop. Niet alleen de hypotheekrente stijgt, maar ook de gasprijzen en de benzine. Je kunt geen nieuwspagina of sociale media openen of je ziet het. Op weg naar Oostenrijk tankte we diesel van 2,55 euro per liter….

Inflatie

We schreven al eerder over de inflatie. De inflatie is het afgelopen jaar flink gestegen. In februari 2021 was de inflatie 0,9%. In februari 2022 was de inflatie 5,8% in de eurozone. Deze stijging komt met name door de hogere energieprijzen. De centrale banken laten in hun beleid altijd het liefste de energieprijzen buiten beschouwing. Net zoals de voedselprijzen. Dit omdat deze prijzen enorm kunnen schommelen. Wat een vertroebeld beeld kan geven op de langere termijn wat betreft de inflatie.

In Nederland was de inflatie in februari 2022 7,2%. Dat is enorm hoog. In januari was dit zelfs 7,6 %. Op dit moment is de inflatie in Nederland 6,4%.

Maar ook al hou je de voedsel- en energieprijzen buiten beschouwing dan loopt de inflatie alsnog op. De ECB begint zich nu toch wel zorgen te maken. De taak van de ECB is het zorgen voor een gematigde inflatie op de langere termijn. Ze houden hierbij een inflatiecijfer aan van 2%, wat momenteel dus veel hoger ligt. De ECB moet ingrijpen als de inflatie te hard oploopt. Ze zullen de rentetarieven moeten verhogen. Dit doen ze door minder schuldtitels aan te kopen en de officiële rentetarieven voor commerciële banken te verhogen.

hypotheekrente, De hyptoheekrente stijgt… Wat betekent dat voor jou?, Makelaar in Utrecht
Bron: CBS
hypotheekrente, De hyptoheekrente stijgt… Wat betekent dat voor jou?, Makelaar in Utrecht
Bron: CBS

De ECB is zeer terughoudend met beleidsaanpassingen doorvoeren. Het economisch herstel na de coronacrisis is nog te fragiel in de ogen van de ECB. Ze vinden het herstel van de pandemie nog te onzeker om grote wijzigingen door te voeren in het monetaire beleid. In Amerika zijn de eerste rente stijgingen wel doorgevoerd.

Verwachtingen voor het economische herstel

De ECB verwacht niet dat de inflatiestijging doorzet. Op dit moment zijn er wereldwijd veel productieketens verstoord. Er zijn lockdowns, transportproblemen en problemen met het vinden van voldoende werknemers. Er is onvoldoende productiecapaciteit. De ECB gaat ervan uit dat deze haperingen in de productieketens tijdelijk zijn. Ze verwachten dat de aanbodproblemen oplossen en dat de inflatie dan verdwijnt.

Daarnaast denkt de ECB dat op de langere termijn structurele inflatiematigende factoren de overhand zullen krijgen. Een voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld de ruime Europese arbeidsmarkt. In Nederland komen wij arbeidskrachten te kort. Maar dat is niet overal het geval. Er kunnen dus arbeidskrachten uit het buitenland worden gehaald. Een ander voorbeeld: veel bedrijven hebben een grotere productiecapaciteit dan waar nu gebruik van wordt gemaakt. Er zit dus een flink gat tussen de mogelijke productie en de feitelijke productie. Dit wijst er volgens de ECB op dat bedrijven weinig prijszettingsmacht hebben. Het gevaar van een structurele hoge inflatie is daarom beperkt.

Zelf denk ik dat dit nog weleens vies tegen kan vallen. Door de oorlog in Oekraïne zullen de energieprijzen enorm blijven stijgen. Ik ken mensen met een bedrijf waarbij is aangegeven dat ze te veel stroom verbruiken. Dit bedrijf heeft al enorm veel zonnepanelen en generatoren staan, maar ze verbruiken meer energie dan dat er nu geleverd kan worden. Daarnaast zullen de hoge benzineprijzen ervoor zorgen dat de vraag naar elektrische auto’s toeneemt. Hiermee neemt ook de vraag naar elektriciteit en indirect naar aardgas toe. Als er niet voldoende energie is om bedrijven op een volledige capaciteit te laten draaien, zullen de prijzen stijgen. Daarnaast is er een enorme schaarste aan grondstoffen. We komen handjes te kort in de bedrijven en door de pandemie is het personeel dat we hebben minder inzetbaar.

Toch is de ECB niet helemaal zeker van haar zaak. De inflatie blijft namelijk stijgen. In de VS zijn de risico’s van een krappe arbeidsmarkt en daardoor een structureel hogere inflatie groter dan in de eurozone. De 10-jaars rente is in Amerika gestegen, waardoor de rentes in Europa ook zijn gestegen.

Hypotheekrente stijgt

De inflatie is hoog en blijft stijgen. De arbeidsmarkt is krap. De productiecapaciteit is beperkt. De geopolitieke conflicten zorgen voor onrust. Resultaat: de hypotheekrente stijgt. De risicopremies op de financiële markten zijn vanwege de oorlogsdreiging gestegen. Hypotheekverstrekkers moeten hogere kosten maken om geld te lenen voor de hypotheken die ze verstrekken. Al zullen ze deze hogere kosten waarschijnlijk niet volledig doorberekenen, omdat er een extreem hoge concurrentiestrijd is op de hypotheekmarkt.

De hypotheekrente zal dus wel iets moeten stijgen. Dat kan niet anders. De inflatie blijft voorlopig stijgen en de dreiging van de oorlog blijft te groot. Maar we hebben dit eerder gezien. Direct bij de start van de coronacrisis zag je de hypotheekrente ook stijgen. De risicopremies stegen en zorgden voor hogere kosten om geld aan te trekken voor hypotheekverstrekkers. Maar door de grote concurrentie zag je ook al snel dat de hypotheekrente weer daalde.

We verwachten dus dat er een stijging zal plaatsvinden van de hypotheekrente. Hoewel deze nog steeds lager is dan vorig jaar zien wij ook dat de huizenprijzen enorm stijgen. Afgelopen jaar stegen de huizenprijzen met ca. 22%. Op dit moment zijn er in de stad Utrecht ca. 28.000 zoekers naar een woonhuis, maar er zijn ca. 300 woningen beschikbaar. Dit is inclusief het nieuwbouw aanbod. De vraag is enorm hoog. We verwachten dan ook dat de huizenprijzen blijven stijgen. Maar… de verwachting is wel dat de huizenprijzen minder hard zullen stijgen dan afgelopen jaar. De reden hiervoor? Het effect van de extreem lage rente zal langzaam verdwijnen op de woningmarkt,  de oorlog tussen Rusland en Oekraïne zal het consumentenvertrouwen aantasten en de toenemende inflatie zal ervoor zorgen dat de koopkracht iets afneemt.

De krappe arbeidsmarkt, de beperkte productiecapaciteit, de hoge inflatie en de schaarste aan grondstoffen zullen ervoor zorgen dat huizen bouwen nog lastiger wordt. De bevolkingsgroei loopt op. We hebben te weinig huizen. Dit betekent dat we straks meer kwijt zijn aan onze woonlasten. Alles draait om de betaalbaarheid. Wil jij zeker zijn van een comfortabel huis met acceptabele woonlasten, wacht dan niet op de dalende huizenprijzen. Dat kan je nog weleens duur komen te staan.

Voordeel behalen? Profiteer nu nog van de historisch lage hypotheekrente

Wil jij nog voor een gunstige rente jouw hypotheek oversluiten? En heb je daar een gecertificeerdd NWWI taxatierapport voor nodig? Wij komen graag bij je langs. Zelfs mét boeterente kan het een hoop euro’s per maand schelen om jouw hypotheek over te sluiten. Ook het verlagen van de risico opslag zorgt voor voordeel. Kun je toch die auto weer een keertje van aftanken. Zeg nou eerlijk, daar moet je toch bijna van huilen?

Wil jij nog profiteren van de historische lage rente en nog voordat de huizenprijzen en hypotheekrente verder stijgen een huis kopen? Ook daarbij helpen wij jou graag.