, Wat betekent de oorlog in Oekraine voor de huizenmarkt?, Makelaar in Utrecht

Wat betekent de oorlog in Oekraine voor de huizenmarkt?

De oorlog in Oekraïne, een grote nachtmerrie. In Nederland waren we vooral bezig met onze QR-code, de benzineprijzen en de inflatie. Ik schreef vorige week dat we in Nederland te groot wonen. Ineens allemaal dingen die in het niet vallen bij wat er in Oekraïne aan de hand is. Mensen zijn op de vlucht en vrezen voor hun leven.

De oorlog in Oekraïne heeft veel invloed op ons

Buiten het feit dat het verschrikkelijk is wat er gebeurt, zorgt het in heel Europa voor onrust. De situatie in Oekraïne zorgt onder andere voor enorme onrust op de beurs. De beurs was al onrustig, maar dit neemt verder toe. Over het algemeen brengen geopolitieke conflicten onzekerheid met zich mee en beleggers houden niet van onzekerheid.

Het conflict in Oekraïne heeft al invloed op de olieprijs. Op dit moment stijgen die prijzen zo hard dat mensen massaal brandstof hamsteren. In sommige gebieden in Nederland zijn de pompen al leeg. En de kans is groot dat deze prijzen alleen maar verder blijven stijgen.

Rusland

De sanctiepakketten voor Rusland zullen ook veel doen voor de Europese en Wereldeconomie. Er zijn zeer zware sanctiepakketten aangekondigd voor Rusland. De sancties die zijn aangekondigd:

1. Toegang tot de belangrijkste kapitaalmarkten afsnijden

Het Westen hoopt met deze sanctie 70% van de banken en belangrijke staatsondernemingen te raken. Zo willen ze de kosten van geldleningen en inflatie opjagen. Op deze manier kunnen ze Ruslands industriële basis vernietigen.

2. Oliemarkt 

Een tweede onderdeel van het sanctiepakket treft de Russische oliemarkt, inclusief raffinage in 2019 nog goed voor 24 miljard euro aan exportinkomsten. Wel blijven we van het onmisbare aardgas af.

3. Verbod op verkoop van vliegtuigen en vliegtuigonderdelen aan Rusland

Dit zal Rusland hard raken omdat Rusland voor driekwart van zijn commerciële luchtvloot afhankelijk is van de EU, VS en Canada. Daarnaast denkt Europa de Russische economie hard te raken door de beperking van technologieoverdracht en van de levering van bijvoorbeeld halfgeleiders.

4. Visabeperkingen

Deze sanctie leidt ertoe dat de elite rond President Poetin niet langer overal ter wereld haar geld op veilige plekken kan verstoppen. Er komen visabeperkingen voor diplomaten en zakenlui, die straks dus veel minder makkelijk Europa binnenkomen.

Niet over alle sancties zijn de EU-leiders het eens geworden. Het internationale betalingssysteem Swift, zal niet worden geblokkeerd. Verschillende landen vrezen hierbij voor te grote gevolgen voor hun eigen economie.

Poetin moet falen

Poetin heeft er alles aangedaan om de wereld te verdelen. Hij probeert met veel geweld Europa opnieuw in te tekenen. Hij moet en zal falen. De eenheid in Europa is onze kracht.

De huizenprijzen zijn hoog en de prijzen blijven stijgen

In het vierde kwartaal van 2021 was de gemiddelde transactieprijs van een woning € 440.790,- en stegen de woningprijzen met ca. 22,1%. Een hele forse stijging. In het eerste kwartaal van 2021 was deze stijging nog ca. 13,8%. Maar, ieder kwartaal stegen de woningprijzen in Nederland een beetje meer. Om het in perspectief te plaatsen: in 1976 en in 1977 was de stijging hoger. De stijging was toen ca. 28% en 28,23%. Nog forsere stijgingen dus. En voor het complete plaatje: de prijsstijging van 1973 tot nu is zelfs 1063%.

, Wat betekent de oorlog in Oekraine voor de huizenmarkt?, Makelaar in Utrecht , Wat betekent de oorlog in Oekraine voor de huizenmarkt?, Makelaar in Utrecht

De hypotheekrente stijgt

De afgelopen tijd is de hypotheekrente gestegen. Nog steeds is de hypotheekrente historisch laag, maar langzaamaan klimt de hypotheekrente omhoog. In de afgelopen maand is de hypotheekrente met ongeveer een half procentpunt opgelopen.

Bij de start van de coronacrisis zagen wij de rente ook oplopen. Al snel begon het toch weer te zakken, vanwege de enorme concurrentie op de markt. Toch is de druk op de geldverstrekkers toegenomen. De stijging van de rentes op de financiële markten is hoog. Maar de hypotheekrente is nog steeds laag. Ongeveer 10 jaar geleden waren de rentes namelijk tussen de 4% en 6%. De laagste hypotheekrente 10 jaar vast voor een NHG hypotheekrente is op dit moment 1,4%.

Niemand weet hoeveel de hypotheekrentes zullen stijgen. Dit is afhankelijk van wat de ECB gaat doen. De ECB heeft jarenlang de rente kunstmatig laag gehouden. Door de hoge inflatie groeit de druk om, net als in de VS, de beleidsrente te verhogen. Maar de centrale bank blijft vooralsnog bij het standpunt dat de inflatie van tijdelijke aard is, mede veroorzaakt door hoge energieprijzen. Door de recent veranderende situatie in Europa stijgen de prijzen mogelijk sneller dan waar in eerder prognoses rekening mee is gehouden.

Inflatie

De inflatie is enorm. De centrale bank blijft op dit moment nog bij het standpunt dat de inflatie van tijdelijke aard is. De enorme inflatie komt met name door de hoge energie en olieprijzen. Maar met de situatie zoals Oekraïne en Rusland kan dit nog weleens uit de hand lopen. Op dit moment is de inflatie in Nederland 6,4%. Door de hoge inflatie neemt onze koopkracht af.

Zelf denk ik dat, nu alles weer geopend is na corona en de coronasteun tot een einde is gekomen, de inflatie verder oploopt. Dit kan ik uiteraard niet wetenschappelijk onderbouwen. Maar de pasta bij de Spaghetteria is van € 9,50 naar € 11,50 gegaan. Een stijging van 21%. De verse thee in de sauna van € 3,20 naar € 4,95. Een stijging van 55%. Best behoorlijk. Ik snap het wel en gun het de ondernemers die lang dicht zijn geweest van harte. We hebben een goed inkomen. Maar je merkt het behoorlijk in de portemonnee. Juist al dit soort kleine bedragen voel je in je portemonnee. Ik weet dat het bij ons enorme luxe problemen zijn. Maar ook de boodschappen worden duurder.

Sparen

Mensen die goed sparen zijn nu vooral het haasje. De spaarrente is laag. De inflatie is hoog. Hierdoor wordt het spaargeld snel minder waard. De koopkracht van het spaargeld neemt dus af.  Op je spaargeld betaal vanaf € 50.651 euro zelfs belasting. Dan wordt je spaargeld nóg minder waard. Als sparen je zoveel geld kost, wat ga je dan doen?

Beleggen op de beurs

De oorlog is verschrikkelijk. Dat is een ding wat zeker is. De onzekerheid die het met zich meebrengt, heeft ook zijn weerslag op de beurs. Er is een flinke nervositeit te zien. Men is opzoek naar rendement en probeert hun vermogen veilig te stellen. De beurs klapte in. Maar herstelde licht toen bleek dat Rusland aardgas en olie mocht blijven leveren. Beleggers zijn op zoek naar substituten voor aandelen en grondstoffen en obligaties winnen populariteit. Het uitsluiten van Rusland van het internationale betalingssysteem SWIFT kan grote gevolgen hebben op de beurs. Voor alsnog is er besloten om deze sanctie niet op te leggen. Maar het is een maatregel waar nog over gediscussieerd wordt.

Inflatie, stijgende hypotheekrente en huizenprijzen

De inflatie zorgt ervoor dat onze koopkracht afneemt. De stijgende hypotheekrente zorgt ervoor dat woningen minder betaalbaar worden. Met een hogere hypotheekrente stijgen de kosten van een woning. De hypotheekrente is, relatief gezien, nog steeds heel erg laag. Daardoor is een woning nu nog steeds heel erg betaalbaar. Als je terug gaat naar de economieles van de middelbare school dan hoor je de docent weer hameren op de werking van vraag en aanbod, en prijselasticiteit. De vraag is hoog, het aanbod laag. Dan stijgt de prijs.

Het aanbod wordt alleen maar schaarser. Gemeenten zijn druk bezig met de opkoopbescherming en scherpen de regels aan van het woningdelen. Daarnaast komen er ieder jaar ca. 25 timmermannen en ca. 25 metselaars van school. Er gaan ieder jaar ca. 50 timmermannen en 50 metselaars met pensioen. We hebben een groot te kort aan vakmannen en door de inflatie nemen de kosten van de grondstoffen toe. Daarnaast hebben we te weinig plekken om te bouwen en past vraag en aanbod niet bij elkaar. Bovendien gaan we steeds groter wonen. Het probleem wordt dus groter, want de vraag wordt alleen maar groter. Conclusie: het aanbod kan de vraag niet bijbenen.

Nu kopen? Of wachten tot alles in stort

Ik verwacht dat het slim is om nu een huis te kopen en de rente lang vast te zetten. Ook wij hebben natuurlijk geen glazen bol. Maar juist doordat vraag en aanbod zo ver uit elkaar liggen en steeds verder uit elkaar komen te liggen, verwacht ik dat het slim is om wel een woning te kopen. Alles wordt duurder, de koopkracht neemt af, de rente loopt op. Naar verhouding wordt wonen over het algemeen duurder. Starters maken nog minder kans op een woning. Ik verwacht dat de prijzen blijven stijgen, maar dat deze stijgingen minder hoog zullen zijn.

Extra kapitaal op de woningmarkt

De onzekerheid op de beurs zorgt ervoor dat men nog meer op zoek gaat naar mogelijkheden om hun vermogen veilig te stellen. Daarnaast wordt het geld op de spaarrekening rap minder waard door de hoge inflatie en rendementsheffing. Het geld nu beleggen op de beurs voelt te risicovol. Veel mensen zullen nu ook nog gebruik willen maken van de lage rente. Ik verwacht daarom dat mensen nog snel hun hypotheek zullen oversluiten of hun hypotheek op zullen hogen. De pensioenen zijn onzeker. Men gaat op zoek naar zekerheid.

Ik verwacht dat men meer en meer zal gaan investeren in vastgoed. Ook verwacht ik dat men op zoek gaat naar alternatieve financieringsvormen. Maar ook dat ouders nog meer zullen schenken en op zoek zullen gaan naar financieel gunstige constructies. Ouders zullen nog meer dan er nu wordt gedaan, hun eigen hypotheek op hogen om kinderen een hypotheek te kunnen verschaffen. Dit is fiscaal zeer aantrekkelijk.

Vluchten

Oekraïne hoort bij de Europese Unie. Er wordt verwacht dat de meeste mensen vanuit Oekraïne naar Polen en Hongarije zullen vluchten. Mensen uit Oekraïne kunnen 90 dagen visumvrij in Nederland verblijven. Nederland heeft aangegeven dat ze in deze situatie zeker een visum af zullen geven en zullen verlengen. Ze hoeven geen asiel aan te vragen, maar kunnen dat uiteraard wel. Bewoners van een asielzoekerscentrum hebben recht op leefgeld en makkelijker toegang tot zorg. We verwachten daardoor dat meer mensen zich zullen melden in Nederland. Dit zorgt opnieuw voor extra druk op de woningmarkt.

Conclusie

Al lijkt het voor de ‘gewone man’ onmogelijk dat de huizenprijzen blijven stijgen. Toch verwacht ik met de huidige ontwikkelingen dat de woningprijzen blijven stijgen. Ik verwacht niet dat de stijging procentueel nog hoger wordt, maar wel dat de stijging van de huizenprijzen zal blijven doorzetten. Toen de coronacrisis begon vond iedereen mijn redenering raar. Uiteindelijk bleek ik gelijk te hebben. Ik gaf aan dat ik verwachtte dat de prijzen zouden stijgen, dat onze vraag zou veranderen en dat uiteindelijk de prijzen zouden stijgen. Ik kreeg gelijk. Ik weet uiteraard niet of ik nu weer gelijk krijg, maar als ik kijk naar alle cijfers en ontwikkelingen, verwacht ik een grote stijging. Wil jij advies over het kopen en verkopen van een huis? Neem dan contact met ons op.