Vervolg coronacrisis op de huizenmarkt

Vervolg coronacrisis op de huizenmarkt

Helaas zat ook ik deze week in thuisisolatie. Ik had koorts, was aan het hoesten en had het extreem benauwd. De huisarts gaf aan dat het corona was, maar dat er geen testen meer gedaan werden. Gelukkig had ik tegen alle adviezen in toch een beetje gehamsterd en voor 1,5 week eten in huis. Ik ben gelukkig aan de betere hand. Geen koorts meer, ik hoest niet meer. Dan mag je na 24 uur weer buiten komen. Ik blijf voor de zekerheid nog wat extra dagen thuis, zodat ik geen risico loop om iemand te besmetten. Het virus en thuisisolatie dwingen je om je werk uit te voeren op een andere manier.

FaceTime aankoopgesprekken, fotoafspraken en bezichtigingen

Zo heb ik deze week een woning aangekocht voor een heel leuk stel met behulp van een FaceTime bezichtiging. Mijn opdrachtgeefster liet mij alles zien. Ik vroeg haar om een aantal dingen voor mij te checken. Het beeld goed te richten op zaken waar ik twijfels over had. Gaf ze tips en trucjes. Niet ideaal, maar wel effectief. Deze week heb ik een aantal bezichtigingen op deze manier uitgevoerd. Maar ook op deze manier een aankoopgesprek gevoerd. Via ZOOM.nl is het mogelijk om aankoopgesprekken en verkoopgesprekken te voeren. De foto afspraken gingen op afstand door. Robert van Rooijen onze topper van VistaView liep samen met mij door de woning. Samen bepaalde we wat er toch nog anders neergezet moest worden, hoe het op de foto moest en vanuit welke hoeken de foto’s gemaakt moesten worden. Face to Face een gesprek is altijd prettig. Maar we moeten op dit moment roeien met de riemen die we hebben

Makelaars voor Makelaars

Er ontstond een Facebookgroep Makelaars voor Makelaars, waarbij makelaars tips and tricks delen om zo creatief mogelijk de werkzaamheden door te laten gaan. Zo zijn er al makelaars die de bezichtigingen met een slot via de WIFI zonder makelaar laten plaatsvinden om de besmettingen te voorkomen. Er zijn makelaars die bezichtigen via FaceTime mensen op basis daarvan een bieding laten doen en dan met de drie beste bieders wel gaan bezichtigen. Sommige makelaars bezichtigen alleen nog virtueel of wachten met bezichtigen tot na 6 april. De meeste kiezen er toch voor om een woning te laten zien. Met de nodige voorzorgsmaatregelen. Geen groepsbezichtigingen meer, maar gewoon voldoende tijd om het huis te zien. Een huis is toch zeker geen pakje boter. Wij zullen de woningen dus ook voor als nog live laten bezichtigen. Wat vinden jullie op dit moment het prettigste?

Crisis invloed huizenmarkt

De tijd die ik thuis zat heb ik veel geprobeerd te werken afgewisseld met slapen. Maar ik heb vooral heel veel onderzoek gedaan. Wat zal de invloed van de Coronacrisis (gezondheidscrisis) op de woningmarkt zijn? Hoe verliepen andere crises en wat zijn de gelijkenissen en verschillen met deze crisis.

Beurscrisis jaren ’30

In de jaren ’30 was er een grote economische crisis (beurscrisis), net na de Eerste Wereldoorlog. Er was hier grote armoede. De grote financiële crisis startte in de Verenigde Staten. De economie was veel te hard gestegen en er was een aandelen bubbel ontstaan. Door de enorme beurscrash kwamen banken onder druk te staan. Er ontstonden hierdoor problemen en de werkloosheid liep op tot 25%. De overheid reageerde ontzettend traag. In Amerika begonnen ze enorm te korten op de overheidssalarissen om de begroting kloppend te maken. Voor Nederland werd het problematisch, omdat er te weinig internationale handel was. Nederland hield ook te lang vast aan de Gouden Standaard. Hierdoor was Nederland te duur geworden ten opzichte van de andere landen. Nederland schermde zich af voor de andere markten terwijl dit juist de sleutel naar het succes was.

Oliecrisis jaren ’80

In de jaren ’80 waren er twee olieschokken. Bewust werd het aanbod van olie kunstmatig beperkt. De lonen waren relatief hoog in de jaren ’80 en er was een goed sociaal vangnet. Ook de prijzen stegen door de hogere prijzen die producenten rekende door de oliecrisis. Dit zorgde voor een hoger prijspijl. Dit zorgde voor een hoge inflatie. De inflatiebestrijding, door middel van verhoging van de rente, leidde tot een mondiale recessie. De royale verzorgingsstaat kon al die werklozen niet aan en mede daardoor raakten de overheidsfinanciën langdurig uit balans. Daarnaast kende Nederland eind jaren zeventig een eigen ‘subprime’ crisis op de huizenmarkt. Mensen konden op basis van verwachte toekomstige inkomensstijgingen een hogere hypotheek afsluiten. Vaak ook nog op basis van variabele rente. Toen de rente omhoog ging, veel mensen werkloos werden en ook nog eens de automatische prijscompensatie over boord werd gezet, leidde dat tot grote problemen. Uiteindelijk resulteerde en huizenprijsdaling van meer dan 35%.

Subprime kredietcrisis 2008

Vergelijkbaar met de jaren ’30 begon deze crisis in de VS. De Amerikaanse huizenmarkt was eind jaren negentig al flink op stoom geraakt. De economische neergang na het knappen van de internet zeepbel leek ook de huizenmarkt af te gaan koelen. Amerika was door het lage vertrouwen in de economie en de hoge inflatie de rente gaan verlagen. Dit om alles weer in balans te brengen. Maar de agressieve renteverlaging bereikt het tegenovergestelde. De huizenprijzen stegen nog sneller dan tijdens de internetzeepbel. De huizenmarkt werd overgewaardeerd. Het overschot aan geld in de economie vertaalde zich in een enorme druk om kredieten te verlenen. Al het geld moest op zoek naar rendement. Dit noemde ze Search for Yield. Er werden hypotheken verstrekt aan mensen die hoogstwaarschijnlijk de hypotheek nooit terug zouden kunnen betalen. Deze hypotheken hadden variabele rente en gunstige instaptarieven. In Nederland kon in deze tijd ook de kosten koper nog meegefinancierd worden. In de VS kon dat niet, maar daar kwamen ook nieuwe initiatieven voor. Er waren veel aflossingsvrije hypotheken. Een soort van NHG, maar dan met een tweede hypotheek met een hogere rente. Ook kwamen er hypotheken die eerst een rente korting aanboden en daarna de hypotheekrente verhoogde. Steeds meer Amerikanen kwamen hierdoor in de betalingsproblemen. De huizen moesten gedwongen verkocht worden. Hierdoor daalde huizenprijzen enorm. Daarnaast hadden veel Amerikanen door de lage rente extra huisjes gekocht als speculatie om er later winst op te maken. De wereldeconomie zakte hierdoor in. In Nederland waren de woningen ook overgefinancierd. Door het verliezen van banen, kwamen mensen ook hier in de financiële problemen. De huizenmarkt klapte volledig in.

Verandering regelgeving hypotheken in Utrecht

Op dit moment kunnen we in Nederland nog maar 100% van de marktwaarde lenen en dus geen 125% meer van de aankoopsom. Daarnaast worden er een aantal zaken meegenomen in het vaststellen van de financierbaarheid:

 1. Rood kunnen staan
 2. Je creditcard uitgaven (niet als je per maand betaald), doorlopend krediet, winkelpas
 3. Je persoonlijke lening
 4. Fietsplan
 5. Persoonlijke lening
 6. Producten op afbetaling
 7. Studieschuld
 8. Telefoonabonnement met telefoon
 9. Erfpacht

We mogen nog maar beperkt een aflossingsvrije hypotheek afsluiten. Daarnaast is het afhankelijk wat je kunt lenen aan de hand van de rentevastperiode. Het tweede inkomen mag niet meer volledig worden meegerekend. Daarnaast lossen we door de lage rente met z’n allen ook veel af op onze woning. De verhouding tussen het geleende geld en de waarde van de woning is dus gestegen. Door de strengere regels zijn de maandbedragen veel beter op te brengen.

Wat gebeurt er nu? Een gezondheiscrisis

Bedrijven liggen stil. Zoals ik eerder al beschreef vielen er harde klappen op de beurs. De horecabedrijven zitten dicht, net zoals scholen en sportcentra. Iedereen blijft binnen en de vliegtuigen staan aan de grond. Er vallen veel doden en om ons heen zijn veel landen in lockdown. De economie draait heel voorzichtig door. Iedereen steunt massaal de horeca en de kleine ondernemers. Vastgoedeigenaren proberen tegemoet te komen aan winkeliers met uitstel van betaling. Banken verruimen de kredieten en de overheid springt bij. Bedrijven moeten nu dezelfde staatssteun krijgen als de banken tijdens de economische crisis.

De coronacrisis heeft ook gevolgen voor de Nederlandse woningmarkt. Woningmarkteconoom Carola de Groot: ‘De maatregelen om de virusuitbraak in te dammen, waaronder gesloten scholen en de oproep tot social distancing, kunnen het lastiger maken om een huis te bezichtigen.’ Volgens de econoom kan dit, samen met de terugval in werkgelegenheid en inkomsten, tijdelijk de vraag naar koopwoningen verminderen. Mensen zijn angstig. Gaat er hetzelfde gebeuren als in 2008? De Groot: ‘Later in het jaar verwachten wij dat het grote tekort aan huizen en de lage hypotheekrentes weer de overhand zullen krijgen op de woningmarkt.

Kort gezegd:

 • We mogen China danken dat het heeft aangetoond hoe het coronavirus kan worden bestreden.
 • Europa volgt het pad van de Chinese provincie Hubei: de economische impact is daardoor groter dan voor geheel China.
 • Toch is economisch leed eenvoudig te voorkomen: bedrijven moeten ruimhartig gecompenseerd worden.
 • Zo’n vorm van helikoptergeld zorgt voor een extra impuls voor de economie. Bron: Business Insider

Het raakt de hele wereld. Niet alleen Nederland. Dat kan een voordeel zijn voor onze economie. Toch Nederland is erg gevoelig. Wij drijven veel handel wereldwijd. Onze economie zal echt klappen krijgen. Europa heeft een verhoogd risico op een recessie. De onzekerheid neemt toen en de rente zal nog verder dalen. Ons kabinet kiest ervoor om steunmaatregelen toe te passen, zoals het grotendeels doorbetalen van de lonen van werknemers, komend kwartaal tussen de 10 en 20 miljard euro zullen kosten. Bedrijven kunnen daarnaast belastinguitstel krijgen. Daardoor komt er de komende maanden 35 tot 45 miljard euro minder binnen.

Omdat het kabinet ervoor kiest niet te gaan bezuinigen, zal daarom de komende tijd extra geld moeten worden geleend. “Uiteraard heeft dit alles gevolgen voor de staatsschuld”, erkent Hoekstra. “Dat kunnen we dragen want de overheidsfinanciën zijn op orde.” Zo’n vorm van helikoptergeld zorgt voor een extra impuls voor de economie. Het voorkomt faillissementen en zorgt voor maatschappelijke rust. Daardoor kan de economie volledig herstellen wanneer de virusuitbraak achter de rug is. Het Kabinet is bereid om verregaande maatregelen te treffen, zodat zo weinig mogelijk bedrijven failliet gaan en mensen hun baan verliezen.

Huizenprijzen

Angst zorgt voor minder vertrouwen. De groei van de wereldeconomie zal aangetast worden. De wereldeconomie zal minder hard stijgen. Maar de klappen op de woningmarkt zijn door de strengere hypotheekregels, betere verhouding tussen waarde en geleend bedrag minder groot dan in 2008 mochten er toch mensen hun baan verliezen. Door het grote steunpakket zullen veel bedrijven overeind blijven en zal na de onzekerheid de vraag naar huizen onverminderd blijven. Ik verwacht dat de huizenprijzen nu op dit moment iets minder hard blijven stijgen. Mogelijk iets gaan stijgen. Maar als de wereld weer tot rust komt. Dan zullen hoogstwaarschijnlijk de prijzen gaan stijgen. Niemand weet hoe het loopt. Aan dit blog kun je geen garanties ontlenen. Maar mijn week onderzoek heeft dit als conclusie gebracht. Niemand weet waar je nu goed aan doet. Het kan slim zijn om juist nu, nu er minder bezichtigingen plaatsvinden een huis te kopen. Maar het kan ook juist slim zijn om nu te verkopen. Want wat als de markt in stort.

Laten we vertrouwen hebben en laat verkopers weten dat jij een huis zoekt! Nu je zoveel binnen moeten zitten wil je toch een fijn huis?

Ik wil mijn huis verkopen