Wat gebeurt er als de taxatiewaarde lager is dan de aankoopprijs?

Het kan zijn dat de taxatiewaarde lager is dan de aankoopprijs. Als de getaxeerde waarde lager is dan de koopsom, dan zal je als koper het verschil uit eigen middelen moeten betalen.