Wat is een ouderdomsclausule?

De ouderdomsclausule wijst koper op het feit dat de woning ouder is. Dat de eisen die aan de bouwkwaliteit gesteld zijn lager zijn dan bij nieuwe woningen. Verborgen gebreken komen daarom eerder voor rekening van de koper. Meestal ben je je als koper goed bewust van het feit dat je een ouder huis koopt en daarmee een groter risico loopt.

Veel kopers zijn zich echter niet bewust van het feit dat gebreken die niet direct een gevolg zijn van ouderdom, ook voor hun rekening kunnen komen op basis van de ouderdomsclausule.