Bouwkundige, Wat zijn de meest voorkomende bouwkundige gebreken bij huizen gebouwd tussen 1925 en 1940?, Makelaar in Utrecht

Wat zijn de meest voorkomende bouwkundige gebreken bij huizen gebouwd tussen 1925 en 1940?

Rob van den Boetzelaer van bouwkundige bureau Qkeur, beantwoord voor ons vragen op bouwkundig gebied en geeft uitleg over de meest voorkomende bouwkundige gebreken.

Grote ramen, maar geen lateien

In de periode tussen 1925 en 1940 werden er vaak brede kozijnen toegepast, maar vaak werden de lateien niet aangebracht. Lateien zijn de verstevigingsbalken boven een kozijn. Hierdoor zie vaak dat de bovendorpel van het kozijn doorbuigt. Hierdoor zie je vaak bij het metselwerk boven de kozijnen aan de binnenkant en aan de buitenkant scheurvorming. Is de scheurvorming zo groot, dan zal er als nog een latei aangebracht moeten worden om de constructie te waarborgen.

Het dak

Bouwkundige, Wat zijn de meest voorkomende bouwkundige gebreken bij huizen gebouwd tussen 1925 en 1940?, Makelaar in Utrecht
Bron: Joost de Vree

De huizen uit de bouwperiode 1925-1940 zijn vaak voorzien van grote dakoverstekken. Vaak is de constructie van deze overstekken te licht uitgevoerd. Hierdoor zie je dat de overstekken gaan vervormen. Als de constructie stabiel is zijn maatregelen niet noodzakelijk. Maar mocht het te ver doorhangen dan is het belangrijk om de overstekken te ondersteunen. Dikwijls zijn op de verdieping horizontale scheurvorming aanwezig in het binnenspouwblad  naast de gevelkozijnen, deze worden veroorzaakt door werking/spanning van de kap. Dit noemen ze ook wel spatkrachten.

Scheve deuren

Ook vertonen de verdiepingsvloeren in veel huizen uit deze periode scheefstanden. Vaak zie je dit goed aan de binnendeurkozijnen. Als je vanaf een afstandje in een kamer naar de deur kijkt, zie je dat de deur scheef hangt en het kozijn ook een behoorlijke afwijking heeft. Dit is vaak een gevolg van gemetselde verdiepingswanden die rechtstreeks op de houten vloer zijn aangebracht. Door het gewicht van de gemetselde wand gaat de wand vervormen.

Aandachtspunten bij woning uit de bouwperiode 1925-1940

 • Doorbuigingen bovendorpels gevelkozijnen
 • Scheurvormingen/scheefstanden in constructiemuren/gevels
 • Mogelijk roestende stalen lateien die metselwerk naar buiten drukken
 • Vocht in kruipruimtes
 • De conditie van het platte dak of van het pannendak
 • Conditie schoorstenen
 • Waterdichtheid kelder
 • Ongedierte
 • Gehorigheid
 • Asbest

Indien de woning nog (deels) in originele staat verkeert dient met te letten op de eventuele aanwezigheid van:

 • Canvas bedrading/oude kleurcodes/elektra algemeen
 • Loden waterleidingen
 • Gresbuis of loden riolering/afvoeren.

Bouwkundige keurder

Rob heeft aan de MTS zijn bouwkundige opleiding afgerond. Hij keurt al ruim 25 jaar huizen, heeft gewerkt voor woningbouwverenigingen, gemeente, gewerkt bij een ingenieursbureau op gebied van asbestsanering en inventarisaties en heeft veel bouwbegeleidingen uitgevoerd. Veel huizen in Utrecht heeft Rob al gekeurd.  Q-keur is een bouwkundig adviesbureau die gespecialiseerd is in bouwkundige keuringen, Meerjarenonderhoudsbegrotingen en bouwkundig advies. Het werkgebied van Q-keur is grotendeels met name in en rond Utrecht.

Bouwkundige keuring aanvragen?