Prinsjesdag 2022, Prinsjesdag 2022, wat betekent dat voor de woningmarkt?, Makelaar in Utrecht

Prinsjesdag 2022, wat betekent dat voor de woningmarkt?

Prinsjesdag iedere derde dinsdag van september. Meestal ben ik dan met een drankje in mijn hand aan het meeleven met de band in mijn geboortedorp. Ik lees dan wat slaperig de volgende dag wat er allemaal is gezegd. Prinsjesdag, het blijft bijzonder. Gister vroeg ik wie er zenuwachtig voor was. Bijna niemand van onze Instagram volgers was zenuwachtig voor Prinsjesdag. Ik wel, de plannen van Hugo de Jonge, ze zorgen er niet voor dat de woningmarkt er beter op wordt. De problemen worden eerder groter. Weinig visie en veel paniekvoetbal. We proberen alles te reguleren en er komen minder woningen in plaats van meer.

De belegger is de grote boeman, maar die beleggers hebben we verdomt hard nodig om uit de woningcrisis te komen. Met alle stijgende kosten en mega inflatie, moeten we niet reguleren, maar stimuleren. En door alles duurder te laten worden en nog meer geld het land in te slingeren, wordt alles nog duurder en de inflatie  nog hoger. Ik vind het best ingewikkeld al deze veranderingen die uiteindelijk voor nog meer ontwrichting van de woningmarkt zorgen.

1. Stijging van de overdrachtsbelasting voor beleggers

Het tarief van de overdrachtsbelasting is per 1 januari 2022 al verhoogd van 2% naar 8%. Dit zorgde in december 2020 voor een enorme opkoop van woningen geschikt voor de verhuur. Begin 2022 werd er aangekondigd dat het kabinet de overdrachtsbelasting wilde verhogen naar 9%. Het was voor Rutte IV nog niet genoeg. Ze verhogen de overdrachtsbelasting voor beleggers naar 10,4%.

2. Voordelig de vastgoedportefeuille erven van de vorige generatie is er niet meer bij

Lange tijd kon de vastgoedportefeuille voordelig worden doorgegeven met de Bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) kan straks niet meer. Het vastgoed viel dan in een BV. Deze BV had als bedrijfsactiviteit het verhuren van het vastgoed. Hiermee kon eenvoudig de vastgoedportefeuille zonder al te veel overdrachtsbelasting te betalen.

3. Compensatie voor de hoge energierekening

Het kabinet is nog niet helemaal klaar met het maken van deze maatregel. Maar een gemiddeld huishouden krijgt een energierekening van maximaal € 290,- per maand. In elk geval gaat er vanaf 1 januari een maximale prijs gelden voor de eerste 1200 kuub gas en de eerste 2400 kilowattuur stroom die wordt gebruikt. Gedacht wordt aan een prijs van maximaal 1,50 euro voor een kuub gas en 70 cent voor een kilowattuur elektriciteit. Deze bedragen staan nog niet vast en kunnen dus nog wat veranderen. De laatste twee maanden van het jaar moet deze maatregel al ingaan en geldt voor heel 2023.

Dit is niet alleen voor gezinnen, maar ook voor ondernemers. Dit zal gelden voor middelgrote en kleine ondernemingen.

4.Verlaging btw zonnepanelen

Het algemene BTW-tarief op levering en installatie van zonnepanelen wordt vanaf 2023 verlaagd van 21% naar 0%.

5. Hogere lonen

De regering wil dat de lonen hoger worden. Het minimumloon gaat in 2023 met 10 procent omhoog. De AOW en uitkeringen gaan ook omhoog.

6. Meer woningen bouwen in Nederland

De vraag naar woningen is groot, maar de bouw ervan blijft achter. Vanaf 2023 wordt tien jaar lang 100 miljoen euro vrijgemaakt voor de Woningbouwimpuls. Dit extra geld gaat naar gemeenten om sneller nieuwe woningen te bouwen voor veel verschillende doelgroepen. In 2022 ging hier al € 250 miljoen naartoe. Voor investeringen in betaalbare woningen is bijna € 11 miljard beschikbaar. De grote vraag is alleen, als beleggers het zo moeilijk wordt gemaakt, worden er dan nog wel voldoende woningen bijgebouwd?

7. Extra geld voor verduurzaming van woning

Het kabinet maakt in 2023 en 2024 in totaal € 300 miljoen vrij voor het Nationaal Isolatieprogramma. Er is een meerjarig programma ontwikkelt om woningen beter te isoleren. Door het extra vrijgemaakt geld kunnen huishoudens hun woning energiezuiniger maken en besparen op de energiekosten.

8. Lagere huren en meer huurtoeslag

De huurtoeslag gaat vanaf januari 2023 omhoog met € 16,94 per maand. Het kabinet maakt hier jaarlijks € 325 miljoen voor vrij. De stijging van de huurtoeslag moet huishoudens met een laag inkomen extra steuntje in de rug geven in deze dure tijden.Huurders met een laag inkomen krijgen vanaf 1 juli 2023 huurverlaging. Gemiddeld gaat hun huur dan met € 57 per maand omlaag. De huurverlaging geldt voor huurders met een sociale huurwoning en een inkomen onder 120% van het sociaal minimum.

9. Box 3

Er worden nieuwe berekeningen gemaakt voor de belasting in box 3. Er moeten hierbij moeten er een aantal waardes worden bepaald:

  • Grondslag. Dit is de waarde van alle bezittingen, min de aftrekbare schuld en het heffingsvrije vermogen van € 50.650 voor 2022 (€ 101.300 bij een fiscale partner).
  • Rendementspercentage: het berekende rendement op spaargeld en beleggingen min een vast rentepercentage op schulden gedeeld door het totale vermogen x 100%. Het percentage wat overblijft is het rendementspercentage.

Voor deze berekening wordt de grondslag vermenigvuldigd met het rendementspercentage. Het bedrag dat hier uitkomt is het inkomen uit vermogen, waar burgers 31% belasting over betalen. Dit tarief voor box 3 wordt jaarlijks met 1% verhoogd naar 34% in 2025. Het heffingsvrij vermogen wordt dan ongeveer € 57.000.

10. Afschaffen Jubelton

Het kabinet wil de schenkingsvrijstelling voor eigen woningen (de zogenoemde jubelton) vanaf 1 januari 2023 verlagen van  € 106.671 tot €28.947. De vrijstelling zal per 1 januari 2024 helemaal worden afgeschaft. Maar als je de jubelton nu nog schenkt, dan kan er volgend jaar nog gebruik van gemaakt worden. Je kunt dus de overdracht op 5 januari hebben staan, zodat je een woning tot € 440.000,– zonder overdrachtsbelasting kunt aanschaffen, maar dan kun je nog steeds gebruik maken van de jubelton. Precies weten hoe dit zit? Dan mag je altijd bellen of mailen.