Bouwkundige, Wat zijn de meest voorkomende bouwkundige gebreken bij huizen gebouwd na 1980?, Makelaar in Utrecht

Wat zijn de meest voorkomende bouwkundige gebreken bij huizen gebouwd na 1980?

Rob van den Boetzelaer van bouwkundige bureau Qkeur, beantwoord voor ons vragen op bouwkundig gebied en geeft uitleg over de meest voorkomende bouwkundige gebreken.

Gesubsidieerde woningen

In de jaren ’80 viel de vraag naar de koophuizen stil. Het gevolg daarvan is dat er bijna alleen nog maar gesubsidieerde huizen werden gebouwd. Woningen waarbij de bouwkosten en woonlasten zoveel mogelijk werden beperkt Energiebesparing stond in deze periode centraal.

Woningen uit deze jaren hebben weinig glasoppervlak en een goede isolatie. Het is bij deze woningen dan ook niet verwonderlijk dat er aandacht is besteed aan dubbelglas en dak- en spouwisolatie. Er werd veel kunststof gebruikt, waardoor de woningen vaak onderhoudsarm zijn.

Overige aandachtspunten bij woning uit de bouwperiode 1980-1990

  • Dakbedekkingen platte daken
  • Loodaansluitingen
  • Conditie zinken goten
  • Conditie schoorstenen
  • (verzand) voegwerk
  • Asbest (tot asbestbesluit 1993)

Bouwjaar na 1990

Grote onderhoudsproblemen zijn er bij woningen na 1990 niet meer te verwachten. Dit heeft onder andere te maken met de invoering van het Bouwbesluit. In het Bouwbesluit zijn de bouwnormen, bouwkwaliteiten en bouwvoorschriften opgenomen. Dit komt de kwaliteit en de luxe van de woningen ten goede. De woningen zijn veelal onderhoudsarm en energiezuinig. Bouwfouten worden ook bij jongere woningen gemaakt. Vaak komt dat door het gebruik van nieuwe materialen. Ook door de grote vraag naar woningen, het te kort aan goed geschoold personeel en de nieuwe eisen van een woning worden er fouten gemaakt. Door de steeds duurder worden materialen en de stijgende woningprijzen wordt er soms gekozen voor goedkopere substituten.

Bouwkundige keurder

Rob heeft aan de MTS zijn bouwkundige opleiding afgerond. Hij keurt al ruim 25 jaar huizen, heeft gewerkt voor woningbouwverenigingen, gemeente, gewerkt bij een ingenieursbureau op gebied van asbestsanering en inventarisaties en heeft veel bouwbegeleidingen uitgevoerd. Veel huizen in Utrecht heeft Rob al gekeurd.  Q-keur is een bouwkundig adviesbureau die gespecialiseerd is in bouwkundige keuringen, Meerjarenonderhoudsbegrotingen en bouwkundig advies. Het werkgebied van Q-keur is grotendeels met name in en rond Utrecht.

Bouwkundige keuring aanvragen?