Bouwkundige, Wat zijn de meest voorkomende bouwkundige gebreken bij huizen gebouwd tussen 1940 en 1960?, Makelaar in Utrecht

Wat zijn de meest voorkomende bouwkundige gebreken bij huizen gebouwd tussen 1940 en 1960?

Rob van den Boetzelaer van bouwkundige bureau Qkeur, beantwoord voor ons vragen op bouwkundig gebied en geeft uitleg over de meest voorkomende bouwkundige gebreken.

De wederopbouw

De jaren vijftig zijn de jaren van wederopbouw. In de jaren na de oorlog was er sprake van hoge woningsnood en een groot tekort aan bouwmaterialen. Het gebruik van niet-traditionele bouwelementen in de woningbouw neemt vanaf 1953 toe, de houten vloeren zijn veelal vervangen door vooraf vervaardigde elementen van gewapend beton of metselwerk of door op de bouw gestorte vloeren. Vaak zijn de betonnen vloeren en daken doorgestort tot aan de buitenzijde van de gevel, hierdoor kunnen ‘koudebruggen’ ontstaan. Koudebruggen zorgen voor warmtelekken.

Een wijk waar veel woningen uit deze periode te vinden zijn, is bijvoorbeeld de Schepenbuurt. Een deel van de huizen zijn voor de Tweede Wereldoorlog gebouwd en het andere deel is na de Tweede Wereldoorlog gebouwd. Hierdoor zie je een verschil ik kwaliteit en gebruikte bouwmaterialen.

Bij de bouw van deze woningen werd veelal gebruik gemaakt van vurenhouten gevelkozijnen. Vurenhout is een zachter houtsoort waarin eerder houtrot ontstaat. Bij de meeste woningen uit deze periode zijn de gevelkozijnen al wel vervangen.

Overige aandachtspunten bij woning uit de bouwperiode 1940-1960

 • Conditie pannendak en de platte daken
 • Conditie schoorstenen
 • Ongedierte
 • Gehorigheid
 • Betonrot
 • Asbest
 • Houten balkconstructies dikwijls te licht uitgevoerd
 • Koudebruggen (in combinatie met dubbel glas), dit geeft schimmel en condensproblemen

Indien de woning nog (deels) in originele staat verkeert dient met te letten op de eventuele aanwezigheid van:

 • Canvas bedrading/elektra algemeen
 • Loden waterleidingen
 • Gresbuis, loden of asbest riolering/afvoeren.

Bouwkundige keurder

Rob heeft aan de MTS zijn bouwkundige opleiding afgerond. Hij keurt al ruim 25 jaar huizen, heeft gewerkt voor woningbouwverenigingen, gemeente, gewerkt bij een ingenieursbureau op gebied van asbestsanering en inventarisaties en heeft veel bouwbegeleidingen uitgevoerd. Veel huizen in Utrecht heeft Rob al gekeurd.  Q-keur is een bouwkundig adviesbureau die gespecialiseerd is in bouwkundige keuringen, Meerjarenonderhoudsbegrotingen en bouwkundig advies. Het werkgebied van Q-keur is grotendeels met name in en rond Utrecht.

Bouwkundige keuring aanvragen?