huizenmarkt, Ontwikkelingen huizenmarkt in Utrecht, Makelaar in Utrecht

Ontwikkelingen huizenmarkt in Utrecht

We zijn inmiddels in de tweede coronagolf. Wat betekent dat voor de huizenmarkt in Utrecht? De woningen in Utrecht worden nog steeds goed verkocht. Het is druk en de veranderende regels omtrent de overdrachtsbelasting zorgt voor een verschuivende vraag.

Huizenmarkt Utrecht

Er zijn op dit moment bijna 37.000 zoekers naar een woning in Utrecht. We hebben op dit moment inclusief nieuwbouwaanbod en woningen die verkocht onder voorbehoud zijn 1.250 woning in aanbod. In de afgelopen 4 maanden zijn er ca. 1.750 verkocht. De gemiddelde vierkante meterprijs is met 12,9% gestegen in een jaar. Dat zijn hele forse bedragen en aantallen. Het geeft ook aan dat de woningmarkt nog lang niet op z’n gat ligt. Op dit moment kunnen we gemiddeld kiezen uit 1,1 woning wat aan ons aanbod voldoet. We zagen begin van de coronacrisis de vraag toenemen en het aantal woningen toenemen. We zien op dit moment dat de vraag en het aanbod weer op een vergelijkbaar niveau is.

Veranderingen op de markt

De verandering in overdrachtsbelasting heeft ervoor gezorgd dat er extra druk op de huizenmarkt kwam. Alle kleine beleggers wilde graag net voor het einde van het jaar nog een woning voor de verhuur kopen. Juist de starters wilde de woning opleveren in 2021. Dit zorgde voor een nog grotere strijd tussen enerzijds de starters en anderzijds de beleggers. Er werden bruikleen overeenkomsten gesloten en Groninger aktes opgesteld, alles om een zo goed mogelijk voorstel neer te leggen met zo weinig mogelijk belasting.

Wat zoeken de kopers op de woningmarkt?

Veel kopers zijn op zoek naar een huis waar ook een goede thuiswerkplek gecreëerd kan worden. Men is meer thuis en wil het liefste zo snel mogelijk verhuizen. Onze huisgenoten blijken minder leuk als ze de hele dag tegenover je zitten aan de keukentafel. Ook een goede buitenruimte wordt steeds belangrijker. Je merkt ook dat kopers niet meer zo nodig midden in de stad willen wonen. Wijken zoals Zuilen, Ondiep, Rivierenwijk & Hoograven worden steeds geliefder. Je bent snel in het groen en hebt net wat meer ruimte. Je merkt dat de wijken steeds meer een dorpsfunctie krijgen.

Wijken worden kleine dorpjes

Nu we steeds meer vanuit huis werken en maar weinig in de stad hoeven te zijn zien de kleine buurtwinkeltjes hun omzet toenemen. &Meer op de Straatweg zag bijvoorbeeld de omzet toenemen. Ook Winkel vol Winkeltjes had het in de eerste periode drukker dan ooit. De winkel blijft goed bezocht. Zo merkte ook Jeroen en Carlijn van The Food Club dat mensen meer gingen besteden toen ze weer open mochten. Familie van Rijk gooide hun winkel om. De horeca dicht en meer gezelligheid voor in huis. Tegenwoordig staan we in de rij voor de winkel. Brandstof op de Amsterdamsestraatweg is nu geen gezellig lunchcafe meer. Maar hebben een goed doorloop systeem om lekkere broodjes te halen. Ik geniet wel van de dorpsfunctie.