wat gaat de hypotheekrente doen?, Wat gaat de hypotheekrente doen?, Makelaar in Utrecht

Wat gaat de hypotheekrente doen?

De hypotheekrente, het houdt ons bezig. De hypotheekrente is van groot belang bij het kopen van een huis. De hypotheekrente bepaalt voor een groot gedeelte wat je maandelijks moet betalen aan hypotheek. We houden de rente goed in de gaten, want op basis van de rente kunnen we een heel klein beetje voorspellen wat de woningmarkt gaat doen. Echter, dat zijn geen garanties. In het verleden zagen we ook weleens dat precies het tegenovergestelde gebeurde. Vandaag schrijf ik een blog met behulp van chatGPT. We moeten met onze tijd meegaan;)

De hypotheekrente en de kapitaalmarktrente zijn twee belangrijke factoren die de ontwikkeling van de woningmarkt beïnvloeden. De afgelopen kwartaal zijn er enkele interessante ontwikkelingen geweest op dit gebied. In deze blog zal ik uitleggen wat de hypotheekrente en de kapitaalmarktrente zijn, hoe ze zich hebben ontwikkeld en wat de verwachtingen zijn voor de hypotheekrente en de woningmarkt in Utrecht.

Verschil hypotheekrente en kapitaalmarktrente

Om te beginnen is het belangrijk om te begrijpen wat de hypotheekrente en de kapitaalmarktrente zijn. De hypotheekrente is de rente die je betaalt over je hypotheek. Deze rente is afhankelijk van de hoogte van je hypotheek en de looptijd van je hypotheek. De kapitaalmarktrente is de rente die de banken betalen om geld te lenen op de kapitaalmarkt. Deze rente is onder andere afhankelijk van de economische ontwikkelingen en het rentebeleid van de Europese Centrale Bank.

In het afgelopen kwartaal is de hypotheekrente licht gestegen. Dit komt doordat de kapitaalmarktrente ook is gestegen. De rente op Nederlandse staatsleningen is gestegen doordat de economie aantrekt en er meer vraag is naar geld op de kapitaalmarkt. De Europese Centrale Bank heeft echter aangegeven dat zij de rente voorlopig laag houdt, dus het is niet te verwachten dat de rente snel zal stijgen.

Hypotheekrente in verhouding met 2008

Eerst de hypotheekrente: in het eerste kwartaal van 2023 lag de gemiddelde hypotheekrente op ongeveer 4,5%. In het eerste kwartaal van 2008 was de gemiddelde hypotheekrente nog hoger, namelijk 5,38%. Dit betekent dat de hypotheekrente in de afgelopen vijftien jaar fors is gedaald, maar ook weer is gestegen. We zijn bijna op het niveau van 2008 qua hypotheekrente.

Kapitaalmarktrente in verhouding met 2008

Dan de kapitaalmarktrente: in het eerste kwartaal van 2023 was de rente op Nederlandse staatsleningen met een looptijd van tien jaar ongeveer 0,85%. In het eerste kwartaal van 2008 was deze rente echter nog veel hoger, namelijk 4,17%. Ook hier is dus sprake van een forse daling in de afgelopen vijftien jaar.

wat gaat de hypotheekrente doen?, Wat gaat de hypotheekrente doen?, Makelaar in Utrecht

Veranderende verhoudingen

De verhoudingen tussen de hypotheekrente en de kapitaalmarktrente waren in 2008 heel anders dan nu. Destijds was de hypotheekrente veel hoger dan de kapitaalmarktrente, wat onder meer te maken had met het risicoprofiel van hypotheekleningen. Banken liepen destijds een relatief groot risico omdat zij veel hypotheken hadden verstrekt aan mensen met weinig eigen vermogen en/of een flexibel inkomen. Hierdoor waren banken genoodzaakt om een hogere rente te vragen om dit risico te compenseren.

Inmiddels is de situatie anders. Door strengere regelgeving en betere kredietbeoordelingen zijn banken minder risicovolle leningen gaan verstrekken, waardoor de hypotheekrente sterk is gedaald. Daarnaast heeft de Europese Centrale Bank sinds de financiële crisis haar rentebeleid sterk versoepeld, waardoor ook de kapitaalmarktrente aanzienlijk is gedaald.

Kortom, de hypotheekrente en de kapitaalmarktrente zijn de afgelopen vijftien jaar fors gedaald. In 2008 was de verhouding tussen deze rentes nog heel anders dan nu, doordat banken destijds meer risicovolle leningen verstrekte en de ECB haar rentebeleid nog niet had versoepeld. In 2008 kon je nog een aflossingsvrije hypotheek afsluiten. In 2008 mocht je maximaal 106% van de waarde van de woning financieren. De zogenaamde tophypotheek. Dit betekent dat je naast de aankoopwaarde van de woning ook bijkomende kosten, zoals overdrachtsbelasting en notariskosten, kon financieren.

De regeling werd echter afgeschaft in 2018, waardoor het niet meer mogelijk is om meer dan 100% van de waarde van de woning te financieren.

Factoren die de woningmarkt beïnvloeden

De hypotheekrente en de kapitaalmarktrente zijn belangrijke factoren die de woningmarkt beïnvloeden. De afgelopen kwartaal is de hypotheekrente licht gestegen doordat de kapitaalmarktrente ook is gestegen. De verwachting is echter dat de rente voorlopig laag blijft. Wat betreft de woningmarkt in Utrecht zijn de verwachtingen positief. De woningprijzen zijn aan het dalen. Maar de druk neemt toe. Zou dat er weer voor zorgen dat de prijzen gaan stijgen in plaats van dalen?

Zorgt de huidige bankencrisis echt voor een snelle daling van de rente?

Iedere maandag deel ik de laatste woningmarktcijfers van Utrecht op Instagram. Lang was de hypotheekrente rond de 4,65%, Rabobank Basis 10 jaar vast 100%. Langzaam aan steeg de rente, daalde de rente weer iets en staat nu op 4,9%. De huidige bankencrisis kan verschillende effecten hebben op de rente de komende maand. Aan de ene kant kan de crisis leiden tot een hogere rente als gevolg van onzekerheid en risicoaversie op de financiële markten. Wanneer beleggers onzeker zijn over de financiële gezondheid van banken en andere financiële instellingen, kunnen ze bereid zijn om hogere rentetarieven te eisen om hun investeringen te beschermen. Dit kan leiden tot een stijging van de kapitaalmarktrente, die op zijn beurt de hypotheekrente kan beïnvloeden.

Aan de andere kant kan de bankencrisis ook leiden tot een lagere rente als gevolg van ingrijpen van centrale banken. Centrale banken kunnen besluiten om de rente te verlagen om de economische impact van de crisis te verzachten en de kredietverlening te stimuleren. Dit kan de hypotheekrente verlagen en daarmee de financieringskosten voor huizenkopers verminderen.

Op dit moment is het echter moeilijk te voorspellen welk effect de bankencrisis zal hebben op de rente in de komende maand. Dit hangt af van verschillende factoren, waaronder de omvang en de duur van de crisis en het beleid van de centrale banken en regeringen. Het is daarom belangrijk om de situatie nauwlettend in de gaten te houden en de ontwikkelingen op de financiële markten te volgen.

Goed moment op een huis te kopen of afwachten

De rente is spannend. Het bepaalt zoals ik eerder al zei wat je betaalt per maand. De rente is nog lager dan op het hoogtepunt in 2008. Maar de prijzen zijn ook verdubbeld. De inflatie is hoog en onze bevolking is enorm gegroeid en blijft groeien. Echter, onze woningbouw gaat niet hard genoeg en is te duur. Ik verwacht dat het probleem over 5 jaar niet te overzien is. Dan is een huis kopen echt voor de rijken. Het lijkt mij dus slim om wel een huis te kopen en niet alleen voor onze portemonnee 😉

Wil jij op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen op de woningmarkt, de tofste huizen zien of tips krijgen? Volg ons dan. We zijn creatief en vernieuwend. Hoe vond jij de blog geschreven met behulp van chatGPT?